igaranti

İkna sanatı: İnsanların seninle aynı fikirde olması için edinmen gereken beceriler


25 Eylül 2017

Okulda, ofiste, sosyal ilişkilerde, her yerde ve her durumda, çevrendekilerin seninle aynı fikirde olmasına ihtiyacın olabilir. Peki bunu başarmak için hangi becerilere ihtiyacın var?

 

İkna yeteneği, hayatının her alanında gerekli olabilir. Özellikle lider olduğun pozisyonlarda, ast-üst ilişkisinin belirgin olduğu ofis ve benzeri ortamlarda ona daha çok ihtiyaç duyarsın. Bu kabiliyet, insanları art niyetle manipüle etmeden (Daha önce de söylemiştik, manipülasyon içinde art niyet olmadıkça kötü bir şey olmak zorunda değil!) ya da üzerlerinde baskı kurmadan ikna etmeyi gerektirir. Bunun için de bazı becerileri geliştirmen gerekiyor. İşte bu beceriler:

1- Planlama becerisi

Hazırlık her şeydir! İkna etmen gereken insanlar ve ikna etmen gereken durum hakkında ufak bir çalışma sana çok yol kat ettirir. Argümanın her ne ise, ona direkt sonuç cümlesinden giriş yapmak yerine, zamanında kompozisyon hocanın öğrettiği gibi, fikrinin hakkını veren bir giriş ve gelişme yapmalısın.

2- Hikaye anlatma becerisi

Hikayelerin, kıssaların, vecizelerin insanları etkileme ve ikna gücü vardır. Neden herkes Instagram’ına, fotoğraflarının altına, durum güncellemelerine enteresan sözler, hikayeler yazıyor zannediyorsun? Sunumlarda bile, grafiklerle, vakalarla bilgi verirken değil, bir öykü anlattığında daha çok kişinin kulak kesildiğini fark edebilirsin. Öykü aynı zamanda, daha çok kişinin seninle empati kurmasını, dolayısıyla seni daha iyi anlamasını sağlar. Hele bu öyküye bir yerinden ikna etmen gereken insanları da katabilirsen, senden iyisi yok!

3- Motive etme becerisi

İknanın motivasyonla çok yakın bir ilişkisi var. İnsanları, motive etmenin inceliklerini bilmeden, herhangi bir şeye ikna etmen çok mümkün değil. Birini motive edebilmek ise onu iyi tanımaktan, nasıl, nelerle motive olduğunu bilmekten geçiyor.

4- Problem çözme becerisi

Her ortamın bir problem çözücüye ihtiyacı var. Bir sorun yaşandığında, ne olduğunu belirleyip ona en uygun çözüm alternatiflerini sunabilirsen, elin her zaman daha güçlü olur.

5- Dinleme becerisi

Seni gerçekten dinleyen, sana vaktini ayırıp düşüncelerine yorum yapan kimseleri bir düşün… Hepsi takdir ettiğin, etkileyici bulduğun insanlar değil mi? Muhtemelen, söylediklerine de katıldığın, sana bir öneride bulunduklarında dikkate alacağın kişiler? Sen de insanları bu şekilde etkilemek istiyorsan, onları iyi dinlemeyi bilmelisin.

6- Uyum becerisi

Karşılıklı güven ve arkadaşlık, birbirine uyum sağlayan insanlar arasında olur. Karşındaki insanla ortak davranışlar geliştirebildiğinde (vücut dili, ses uyumu, dil kullanımı, vs.) onunla birbirinizin aynası haline gelirsiniz. Böylece, senin yanında rahat hisseder ve önerilerine her zaman açık olur!

7- İletişim becerisi

Bir ikna ustası aynı zamanda iyi bir iletişimcidir. Karşısındakini tanır ve onunla karakterine göre iletişim kurar. Aynı zamanda, bu iletişimin tek yönlü olmamasına daima dikkat eder; çünkü geri bildirimin öneminin farkındadır.

8- Eleştirel düşünme becerisi

Ancak eleştirel düşünebildiğinde tartışmaların pasif tarafı olmanın ötesine geçersin. Birilerini ikna etmen gereken bir konuşmada gözlem ve analiz yapmaya özen göstermeli, yorum ve değerlendirmelerinle konuya eleştirel bir bakış açısı katmalısın.

9- Karar alma becerisi

Her gün pek çok farklı konuda yeni seçimler yapıyor, yeni kararlar alıyoruz. Şu ana kadar bahsettiğimiz tüm becerilerdeki başarın, bireysel karar alma mekanizmanın iyi çalışmasına bağlı. İkna edeceğin kişi veya kişilere yaklaşımını seçerken, etkili stratejiyi ve doğru mesajı bulmaya çalışırken bu mekanizmayı kullanacaksın!

1 şey öğrendik:

İkna kavramını ilk kez Aristoteles incelemiş ve yorumlayıp sınıflandırarak bu çalışmaya retorik adını vermiş. Bu arada, ikna konusunu derinlemesine öğrenmek istiyorsan, sana Robert B. Cialdini‘nin İknanın Psikolojisi adlı kitabını öneririz. Kitap, insan psikolojisini, büyük şirketlerin uyguladığı stratejiler üzerinden ele alıyor ve savlarını sosyal deneylerle destekliyor. Orijinal adı The Psychology of Persuasion olan kitap, hem kişisel gelişim, hem psikoloji hem de pazarlama açısından kendini geliştirmene yardımcı olabilir!